Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace

Zřizovatel Statutární město Děčín
Ředitel/ka Mgr. Jaroslav Hauzírek
Telefon 412 547 761
E-mail skola@zsboletice.info
Webové stránky www.zsboletice.cz
Školní vzdělávací program „Učíme se žít spolu“
Profilace školy Standardní škola s důrazem na kvalitní všeobecné základní vzdělání
Priority školy  výuka zaměřená na správný a přiměřený výběr povolání
 praktické a názorné vyučování
 rozvoj tvořivosti a samostatnosti
 environmentální výchova
 rozvíjení mezilidských vztahů, přátelské chování mezi žáky a slušné vystupování vůči dospělým
 bezpečí všech účastníků vzdělávání ve škole
 používání moderních didaktických pomůcek
Jazykové vzdělávání anglický jazyk od 3. ročníku, německý jazyk od 7. ročníku
Spolupráce se školami v zahraničí NE
Pobyty zimní výcvikový kurz pro žáky 7. až 9. ročníku s výukou lyžování, snowboardingu a běžeckého lyžování
Volnočasové aktivity 13 zájmových útvarů v oblasti výtvarné, sportovní, hudební, dramatické, přírodovědné apod. - úplný přehled je zveřejněn vždy na začátku školního roku na našich webových stránkách
Školní klub NE
Školní družina ANO (PO až PÁ 6,00 hod. – 16,30 hod., 3 oddělení, cena 120,-Kč / měsíčně, zaměření na relaxaci a kompenzaci sedavého způsobu života.
Školní psycholog ANO
Přípravná třída ANO
Aktuální projekty Škola pro všechny
Ovoce do škol
Mléko do škol
Možnost integrace zdravotně znevýhodněných dětí ANO - realizujeme dlouhodobě individuální i skupinovou integraci
Bezbariérová škola NE
Kontaktovat organizaci