Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace

Zřizovatel Statutární město Děčín
Ředitel/ka Mgr. Jiří Brouček
Telefon 412 516 547, 777 621 949
E-mail info@zstyrs.cz, reditel@zstyrs.cz
Webové stránky www.zstyrs.cz
Školní vzdělávací program „Spolu to dokážeme…“
Profilace školy ZŠ Dr. Miroslava Tyrše je škola, která velmi dbá o vzdělání a výchovu svých žáků.
Priority školy  zvýšený počet hodin výuky počítačů na I. a II. stupni, děti mohou využívat tři počítačové učebny
 zvýšený počet hodin anglického jazyka na I. a II. stupni
 integrace žáků se specifickými poruchami učení (dys poruchy)
 individuální přístup k žákům i rodičům
 rozvoj mimořádně nadaných dětí
 florbalové třídy
Jazykové vzdělávání anglický jazyk od 1. ročníku, německý jazyk od 8. ročníku
Spolupráce se školami v zahraničí Německo, Dresden
Pobyty pravidelné výjezdy pro všechny žáky školy do zahraničí (Anglie, Francie, Itálie, Chorvatsko, Rakousko), pravidelné školy v přírodě v ČR
Volnočasové aktivity 40 zájmových kroužků
Školní klub ANO (PO až PÁ 6,30 hod. - 7,45 hod. a 11,45 hod. - 16,20 hod.) Do činnosti školního klubu jsou zahrnuty i všechny zájmové kroužky, které škola nabízí. Školní klub má k dispozici 2 klubovny, počítačovou učebnu, kuchyňku.
Školní družina ANO (PO až PÁ 6,00 hod. – 16,45 hod.)
Školní psycholog ANO
Přípravná třída ANO www.zstyrs.cz/taxonomy/term/269 www.zstyrs.cz/zapisv2/pripravka.html
Možnost integrace zdravotně znevýhodněných dětí ANO
Bezbariérová škola částečně