Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace

Zřizovatel Statutární město Děčín
Ředitel/ka Mgr. Alena Čuříková
Telefon 412 513 297, 412 517 303, 775 866 262
E-mail skola@zsamsbrezova.cz, zsdcbrezova@seznam.cz
Webové stránky zsamsbrezova.otevrena-skola.cz
Školní vzdělávací program „Škola pro každého“
Profilace školy Sportovní výchova – zájmové útvary, aktivity – bruslení, plavání, sportovní akce Ekologická výchova – projekty
Priority školy  vyvážené a kvalitní všeobecné základní vzdělání
 příznivé klima školy
 velmi dobrá úroveň znalosti cizích jazyků
 rozvoj samostatného logického myšlení a schopnosti komunikace
 kvalitní příprava žáků ke studiu na středních školách a zejména pro budoucí život
 uplatňování nových forem výuky
 posilování mezipředmětových vztahů
 pomoc žákům s diagnostikovanými SPUCH
 prostor žákům nadaným a talentovaným (sport i jiné oblasti)
Jazykové vzdělávání anglický jazyk od 1. ročníku, německý jazyk od 7. ročníku
Spolupráce se školami v zahraničí NE
Pobyty školy v přírodě 1. i 2. stupeň, lyžařský výcvik 1. i 2. stupeň
Volnočasové aktivity zájmové útvary zdarma - sportovní (gymnastika, stolní tenis, kopaná, florbal, volejbal), keramika, internetová kavárna atd.
Školní klub NE
Školní družina ANO (PO až PÁ 6,00 hod. – 16,15 hod., 4 oddělení, široká nabídka akcí a aktivit)
Školní psycholog NE
Přípravná třída ANO, kvalifikovaný pedagog + asistentka pedagoga, realizace dalších akcí a aktivit
Aktuální projekty OVOCE DO ŠKOL
MLÉKO DO ŠKOL
Projekty EVVO (RECYKLOHRANÍ, TŘÍDÍME VE ŠKOLE atd.)
ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
PŘÍRODOVĚDNÉ A TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚSTECKÉHO KRAJE
Možnost integrace zdravotně znevýhodněných dětí ANO, asistenti pedagoga
Bezbariérová škola částečně, rampa u hlavního vchodu, škola bez výtahu
Kontaktovat organizaci