Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín, příspěvková organizace

Kontaktní osoba Iveta Vítková - hospodářka školy
Telefon 412 544 321, 773 032 806
E-mail skola@specdcbynov.cz
Webové stránky www.specdcbynov.cz
Ředitelství školy U Zámečku 352, Děčín IX
Ředitel PO Mgr. et Bc. Roman Stružinský
Zřizovatel Ústecký kraj
Školní vzdělávací program ŠVP Každý máme šanci - ZŠ Praktická, ŠVP Sluníčko - předškolní vzdělávání, ŠVP pro obor Základní škola speciální, ŠVP I zdravotně oslabený má právo na vzdělání
Profilace školy Škola se zaměřuje na žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním
Aktuální projekty Digitalizace do škol, ČEZ - Živá zahrada
Volnočasové Aktivity hudebně dramatický kroužek
Školní družina ANO
Školní psycholog ANO
Možnost integrace zdravotně znevýhodněných dětí ANO
Bezbariérová škola ANO
Kontaktovat organizaci