Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace

Ředitel/ka Ing. Libor Kunte, Ph.D.
Telefon 412 524 692
E-mail reditel@libverdadc.cz
Webové stránky www.libverdadc.cz
Profilace školy tříleté učební obory, čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou
Priority školy vzdělávání žáků - učební obory, studijní obory
Studijní obory Tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem:
• 4151H01 – Zemědělec - farmář,
• 6651H01 – Prodavač - Obsluha a provoz zahradních center,
• 4152H01 – Zahradník
Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou:
• 4341M01 – Veterinářství,
• 4141M01 – Agropodnikání,
• 4144M01 – Zahradnictví - Management zahradnictví a rozvoje venkova
Aktuální projekty Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, E-learningové vzdělávání dospělých pro praxi v okrasném zahradnictví, Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje, UNIV 3, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na Libverdě, Program Erasmus+, Jazykové vzdělávání žáků a učitelů na Libverdě
Jazykové vzdělávání Anglický jazyk
Spolupráce se školami v zahraničí partnerská škola v dánském Hongu, Vzdělávací institut COM Dresden
Pobyty V rámci programu Erasmus+, Velká Británie, Španělsko, Dánsko
Volnočasové Aktivity kroužky: včelařství, jezdectví, sportovní hry, rybářství, příprava na VŠ, odborné soutěže, společenské a charitativní akce, kroužek akvatera, fotografický kroužek, Sedmikráska - šikovné ruce, exkurze atd.
Možnost studia pro zdravotně znevýhodněné studenty ANO
Bezbariérová škola NE
Školní psycholog NE
Studentská rada NE
Centrum celoživotního vzdělávání Rekvalifikační kurz pro výkon obecných zemědělských činností
Kontaktovat organizaci