Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Ředitel/ka Ing. Bc. Jana Vacková
Telefon 412 516 136
E-mail info@prumkadc.cz
Webové stránky www.prumkadc.cz
Profilace školy Škola poskytuje ve dvou střediscích: Čs. armády 10, Děčín I (ředitelství školy) a Slovanská 55, Děčín VI, vyšší odborné vzdělávání v denní a dálkové formě, střední odborné vzdělávání v denní formě. Ubytování a stravování škola poskytuje ve střediku DM a ŠJ Čs. armády 1, Děčín I.
Priority školy příprava technicky vzdělaných odborníků
Studijní obory Obory VOŠ - středisko Čs. armády:
36-41-N/03 INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ
železniční stavitelství
36-41-N/06 OCHRANA PAMÁTEK A KRAJINY

Obory SPŠ stavební a dopravní - středisko Čs. armády:
36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ
zaměření:
- pozemní stavitelství
- dopravní stavitelství
- vodohospodářské stavby
- architektura a stavitelství
37-41-M/01 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY
zaměření:
- logistika v EU
- železniční doprava a přeprava

Obory SPŠ strojní a elektro - středisko Slovanská
23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ
zaměření:
- počítačové aplikace ve strojírenství
- lodě a lodní doprava
26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA
zaměření:
- zařízení silnoproudé elektrotechniky
- elektrická trakce v dopravě
- počítačové systémy
78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM
Aktuální projekty "Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje", "Věda pro život, život pro vědu"
Jazykové vzdělávání anglický jazyk, německý jazyk
Spolupráce se školami v zahraničí ne
Pobyty lyžařský výcvik, sportovní kurz
Volnočasové Aktivity sportovní hry, nepovinný další jazyk, dramatický kroužek, posilovna
Možnost studia pro zdravotně znevýhodněné studenty omezeně
Bezbariérová škola ne
Školní psycholog ne
Kontaktovat organizaci