Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Ředitel/ka Ing. Bc. Jana Vacková
Telefon 412 516 136
E-mail info@prumkadc.cz
Webové stránky www.prumkadc.cz
Profilace školy Škola poskytuje ve dvou střediscích: Čs. armády 10, Děčín I (ředitelství školy) a Slovanská 55, Děčín VI, vyšší odborné vzdělávání v denní a dálkové formě, střední odborné vzdělávání v denní formě. Ubytování a stravování škola poskytuje ve střediku DM a ŠJ Čs. armády 1, Děčín I.
Priority školy příprava technicky vzdělaných odborníků
Studijní obory Obory VOŠ - středisko Čs. armády:
36-41-N/03 INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ
železniční stavitelství
36-41-N/06 OCHRANA PAMÁTEK A KRAJINY

Obory SPŠ stavební a dopravní - středisko Čs. armády:
36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ
zaměření:
- pozemní stavitelství
- dopravní stavitelství
- vodohospodářské stavby
- architektura a stavitelství
37-41-M/01 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY
zaměření:
- logistika v EU
- železniční doprava a přeprava

Obory SPŠ strojní a elektro - středisko Slovanská
23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ
zaměření:
- počítačové aplikace ve strojírenství
- lodě a lodní doprava
26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA
zaměření:
- zařízení silnoproudé elektrotechniky
- elektrická trakce v dopravě
- počítačové systémy
78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM
Aktuální projekty "Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje", "Věda pro život, život pro vědu"
Jazykové vzdělávání anglický jazyk, německý jazyk
Spolupráce se školami v zahraničí ne
Pobyty lyžařský výcvik, sportovní kurz
Volnočasové Aktivity sportovní hry, nepovinný další jazyk, dramatický kroužek, posilovna
Možnost studia pro zdravotně znevýhodněné studenty omezeně
Bezbariérová škola ne
Školní psycholog ne