Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace

Ředitel/ka Mgr. Bc. Jana Férová
Telefon 412 535 942, 412 535 927
E-mail info@dorado.cz
Webové stránky www.dorado.cz
Profilace školy Škola je poskytovatel středního vzdělání pro učební obory a studijní obory v oblasti strojírenství, stavebnictví a služeb.
Studijní obory Tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou:
23-65-H/02 Lodník - jedinečná škola v České republice
23-51-H/01 Strojní mechanik
23-56-H/01 Obráběč kovů
23-52-H/01 Nástrojař
36-52-H/01 Instalatér
36-67-H/01 Zedník
23-55/H/01 Klempíř
23-51-E/01 Strojírenské práce
36-55-E/01 Klempířské práce ve stavebnictví
36-67-E/01 Zednické práce
36-57-E/01 Malířské a natěračské práce
75-41-E/01 Pečovatelské služby
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou:
23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Nástavbové studium:
64-41-L/51 – Podnikání (2 roky) – je určeno držitelům výučního listu studia učebního oboru kategorie H, zakončené maturitní zkouškou.

Místní centrum celoživotního učení
Jazykové vzdělávání Německý jazyk, Anglický jazyk
Spolupráce se školami v zahraničí partnerská škola v SRN - Berufsbildende Schule Schönebeck (pro obor Lodník)
Pobyty 1. ročník – adaptační kurz, 2. ročník – sportovní kurz, 2. ročník obor Lodník – týdenní pobyt v partnerské škole Berufsbildende Schule Schönebeck v SRN.
Volnočasové Aktivity posilovna, sportovní hry na domově mládeže a internátu, exkurze, doučování M, F, NJ, AJ pro žáky školy i pro žáky ZŠ (9. ročník) zdarma, účast na sportovních akcích v rámci města a regionu
Možnost studia pro zdravotně znevýhodněné studenty ANO, vhodné jsou učební obory kategorie E
Bezbariérová škola Škola je částečně bezbariérová.
Školní psycholog Metodik prevence sociálně patologických jevů, výchovný poradce, spolupráce s Pedagogicko- psychologickou poradnou.
Studentská rada ANO - Školní parlament
Centrum celoživotního vzdělávání ANO - autorizovaná osoba pro vzdělávání dospělých v rámci Národní soustavy kvalifikací (oblast strojírenství, stavebnictví, služby).
Kontaktovat organizaci