Střední škola Evropská obchodní akademie, Komenského náměstí 2, Děčín I, příspěvková organizace

Ředitel/ka Ing. Jiří Petrášek
Telefon 412 516 127
E-mail skola@oadc.cz
Webové stránky www.oadc.cz
Profilace školy poskytovatel středního odborného vzdělávání, obor obchodní akademie 63-41-M/02, čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
Priority školy příprava středoškolsky vzdělaných odborníků
Studijní obory studijní obor Obchodní akademie se zaměřeními:
Obchodní akademie se zaměřením Evropský hospodářský asistent, Obchodní akademie se zaměřením Kreativita podnikání, Obchodní akademie se zaměřením Sportovní marketing a management a Obchodní akademie se zaměřením Manažer informačních technologií
Aktuální projekty vzdělávací kurzy, motivační kurzy, rekvalifikace, diagnostika, volnočasové komunitní projekty
Jazykové vzdělávání český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk
Spolupráce se školami v zahraničí NE
Pobyty Velká Británie, Německo, Švýcarsko, Francie
Volnočasové Aktivity Sportovní klub – AŠSK, kulturní akce, možnost zájmových kroužků
Možnost studia pro zdravotně znevýhodněné studenty ANO
Bezbariérová škola ANO
Školní psycholog školní metodik prevence, výchovný poradce
Studentská rada NE
Centrum celoživotního vzdělávání celoživotní vzdělávání formou projektů
Kontaktovat organizaci