Střední škola řemesel a služeb Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace

Ředitel/ka Mgr. Milan Soukup
Telefon 412 151 411
E-mail skola@sosruska.cz
Webové stránky www.sosruska.cz
Profilace školy tříleté učební obory, jednoleté učební obory (zkrácené studium), čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou, nástavbové studium, dálkové studium
Priority školy vzdělávání žáků - učební obory, studijní obory
Studijní obory Tříleté učební obory:
• 23–68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel,
• 29–54-H/01 Cukrář,
• 65–51-H/01 Číšník,
• 65–51-H/01 Kuchař,
• 69–51-H/01 Kadeřník,
• 66–51-H/01 Prodavač,
• 33–56-H/01 Truhlář,
Jednoleté učební obory (zkrácené studium):
• 69–51-H/01 Kadeřník,
• 65–51-H/01 Kuchař-číšník,
• 29–54-H/01 Cukrář,
• 23–68-H/01 Automechanik,
• 33–56-H/01 Truhlář,
Čtyřleté studijní obory:
čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou
• 69–41-L/01 Kosmetické služby,
• 63–41-M/01 Ekonomika a podnikání zaměření Cestovní ruch,
• 65–41-L/01 Gastronomie,
• 34–56-L/01 Fotograf,
Nástavbové studium:
Umožňuje držitelům výučního listu z tříletého oboru studia kategorie H doplnit si vzdělání a získat maturitní vysvědčení v dvouletém denním nebo tříletém dálkovém studiu.
Denní studium (2 roky):
• 64–41-L/51 Podnikání
Dálkové studium (3 roky):
• 64–41-L/51 Podnikání
Aktuální projekty projekt: Rozvoj odborných kompetencí pro obory kuchař a cukrář
Jazykové vzdělávání anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk
Spolupráce se školami v zahraničí spolupráce s německou organizací DEHOGA - odborné měsíční stáže pro žáky oborů kuchař a číšník, spolupráce se Spojenou školou v Ružomberoku, Slovensko
Pobyty v rámci spolupráce se školami v zahraničí: Slovensko a odborné stáže žáků oboru kuchař a číšník v Německu - Sasko
Volnočasové Aktivity výtvarný kroužek
Možnost studia pro zdravotně znevýhodněné studenty ANO
Bezbariérová škola od září 2015 - částečně bezbariérová škola
Školní psycholog ANO, školní psycholog a preventista, spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou
Studentská rada x
Centrum celoživotního vzdělávání x
Kontaktovat organizaci