Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. Mládeže 5/9, příspěvková organizace

Ředitel/ka Mgr. Martina Černá
Telefon 412 709 352
Webové stránky www.szsdecin.cz
Profilace školy poskytovatel středního vzdělávání
Priority školy kvalita všeobecného a odborného vzdělání a příprava pro výkon povolání nebo pokračování v dalším studiu
Studijní obory vzdělávací obory:
53-41M/01 Zdravotnický asistent (denní + dálkové studium),
75-41M/01 Sociální činnost (denní studium),
celoživotní vzdělávání dospělých v rámci doplňkové činnosti
Aktuální projekty příprava na další projektové období
Jazykové vzdělávání povinná výuka jednoho cizího jazyka dle volby žáka Aj nebo Nj, možnost studia druhého cizího jazyka jako volitelně výběrového předmětu
Spolupráce se školami v zahraničí partnerství se SZŠ Dolný Kubín, Slovensko
Pobyty 1. ročník - lyžařský kurz, 2. ročník - turistický kurz, 3. ročník - odborná stáž (výměnný pobyt s partnerskou školou)
Volnočasové Aktivity zájmové kroužky: první pomoc, sportovní hry, příprava na VŠ, akce - adaptační kurz, turistický pochod, projektové dny studentské rady, odborné soutěže, společenské a charitativní akce, exkurze atd.
Možnost studia pro zdravotně znevýhodněné studenty obor Sociální činnost - Ano, obor Zdravotnický asistent - potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu
Bezbariérová škola NE
Školní psycholog NE
Studentská rada ANO
Centrum celoživotního vzdělávání rekvalifikační kurzy: Pracovník sociální péče, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Kontaktovat organizaci