Prosapia, z. s., společnost pro rodinu

IČO 69411239
Adresa Fügnerova 355/16
Město Děčín
E-mail k. bumbova@prosapia-zu.cz
Webové stránky prosapia.cz
Telefon 736 482 254, 725 114 125
Statutární zástupce Mgr. Jana Pittnerová
Kontaktní osoba Mgr. Jana Pittnerová, Bc. Iveta Prousková
Popis činnosti Nabízené služby
Prostřednictvím sociálního poradenství pomáháme klientům řešit jejich nepříznivou sociální situaci, zmírňovat důsledky takové situace a tenzi klientů.

Informační centrum
Nabízí informační materiály věnující se seniorské problematice a problematice demencí, depresí či úzkostí ve vyšším věku. V rámci informačního centra funguje poradna, v níž je poskytováno odborné sociální, psychologické a psychiatrické poradenství. Poradenství je poskytováno všem osobám v nepříznivé situaci (nejen seniorské veřejnosti).

Posláním odborného sociálního poradenství je:

- Poskytovat profesionální pomoc, informace a konzultace, které pomáhají řešit, resp. zmírnit nepříznivou sociální situaci uživatelů služby.
- Zprostředkovat navazující sociální služby odpovídající individuálním potřebám uživatelů.
- Poskytovat poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání.
- Poskytovat službu ve vysoké kvalitě a na odborné úrovni.

Komu je odborné sociální poradenství určeno?

- Osobám v krizi (dospělým 27 - 64 let, mladším seniorům
65 – 80 let, starším seniorům nad 80 let).
- Osobám se zdravotním postižením.
- Osobám s chronickým duševním onemocněním.
- Seniorům.

Cílem odborného sociálního poradenství je:

- Zmírnit dopady nepříznivé sociální situace a zamezit eskalaci problému.
- Nabídnout varianty účinného řešení nepříznivé sociální situace.
- Zamezit eskalaci problému a zmírnit tenzi uživatele.
- Poskytnout uživatelům pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
- Zprostředkovat uživatelům kontakt se společenským prostředím.
- Podpořit soběstačnost uživatele.
- Snižovat rizika sociálního vyloučení.

Prostřednictvím sociálního poradenství pomáháme uživatelům našich služeb řešit nepříznivou sociální situaci, zmírňovat tenzi a důsledky takové situace.

Aby bylo naše poradenství komplexní, doplňujeme jej, respektive zprostředkováváme, psychologické a psychiatrické poradenství. Psychologická a psychiatrická poradna je provozována v Děčíně, odborné sociální poradenství v Děčíně a Ústí nad Labem.

Vzhledem k zájmu uživatelů služeb doporučujeme objednat se předem.
Cílová skupina osoby v krizi
Paragraf dle 108/2006 Sb. 37 – odborné sociální poradenství
Kontaktovat organizaci