Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s., pobočka Děčín

IČO 70100691
Adresa Radniční 23
Město Děčín
E-mail lenka.stajcevova@poradna-prava.cz
Webové stránky www.poradna-prava.cz
Telefon 724 701 630
Statutární zástupce dr. Ladislav Zamboj
Kontaktní osoba Lenka Stajčevová, DiS.
Popis činnosti Poradna pro Občanství/Občanská a lidská práva

zaměřuje svoji činnost na právní poradenský servis pro potřeby jednotlivců, nevládních organizací i pracovníků státní správy, sleduje a analyzuje dodržování občanských a lidských práv a platné a připravované legislativní normy, zaměřuje se na návrhy a iniciování systémových řešení.

Dlouhodobě se věnuje problematice státního občanství, pobytu cizinců, diskriminace a rovných příležitostí a pomoci rodinám.
Při rozvoji svých právních programů Poradna zpracovala několik připomínkových zpráv a stanovisek k vládním dokumentům.
V oblasti poskytování právního servisu se Poradna dlouhodobě věnuje zejména problematice rasové diskriminace.

Poradna také realizuje program podpory mimoústavní rodinné péče prostřednictvím sociálních poradenských programů pro ohrožené rodiny a děti v ústavní péči, při nichž je poskytováno rovněž právní poradenství.

Od zahájení své činnosti Poradna poskytuje právní poradenství rovněž v oblasti integrace cizinců a státního občanství. Jednotlivci se na Poradnu obracejí hlavně s problémy týkajícími se podmínek pobytu cizinců v České republice a podmínek získání státního občanství.

Poradna při realizaci svých programů dlouhodobě spolupracuje s nevládními organizacemi zabývajícími se problematikou vyloučených nebo segregací a diskriminací ohrožených skupin obyvatel (především o.p.s. Člověk v tísni a občanské sdružení Vzájemné soužití ) a orgány státní správy a samosprávy (zejména odbor pro lidská práva Úřadu vlády České republiky, samosprávy obcí a měst.)

Pobočka Děčín:

Byla otevřena v březnu 2010 a její pracovníci se od té doby pohybují v terénu děčínských sociálně vyloučených lokalit, (nejen) jejich obyvatelům nabízejí celý balíček sociálních služeb, které směřují k jejich integraci do společnosti a odstranění sociálních patologií.

Děčínská pobočka poradny poskytuje především terénní sociální práci, bezplatné právní poradenství pro osoby zasažené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou, obecné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Převažujícími typy zakázek, které řeší tým děčínské poradny se svými klienty jsou: dluhy a předlužení, podpora při vstupu na trh práce, podpora ve školní docházce dětí, podpora ve vyjednávání a mediace konfliktů, ochrana před diskriminací, podpora a aktivizace rodin k vytvoření harmonického prostředí k výchově dětí.

Od října 2010 do října 2012 realizovala děčínská Poradna formou veřejné zakázky pro Úřad práce v Děčíně projekt „S podporou za prací na Děčínsku“, který integruje nezaměstnané obyvatele děčínských sociálně vyloučených lokalit zpět na trh práce, zejména pomocí zvyšování jejich kvalifikace.

Provozní doba terénních programů:
Provozní doba:
Po 8:00 - 16:00 terénní poskytování služby
Út 8:00 - 16:00 terénní poskytování služby
St 8:00 - 16:00 terénní poskytování služby
Čt 8:00 - 16:00 terénní poskytování služby
Pá 8:00 - 16:00 terénní poskytování služby


Provozní doba sociálně aktivizační služby:
Po 8:00 - 16:00 terénní poskytování služby
Út 12:00 - 16:00 terénní poskytování služby
St 12:00 - 16:00 terénní poskytování služby
Čt 8:00 - 16:00 ambulantní poskytování služby - OTEVŘENO
Pá 12:00 - 16:00 terénní poskytování služby

Cílová skupina etnické menšiny, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi
Paragraf dle 108/2006 Sb. 65 – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 69 – terénní programy
Kontaktovat organizaci