Magistrát města Děčín, Roučková Ivana, Mgr.

Adresa Na Valech, budova A3 Magistrátu města Děčín
E-mail ivana.rouckova@mmdecin.cz
Telefon 412 593 208
Popis Výchovné problémy nezletilých dětí a mladistvých
Trestná činnost nezletilých dětí a mladistvých
Základní informace k životní situaci
Řeší se především problematika:
- nezletilých dětí (ve věku do 15 let), které se dopustily činu jinak trestného
- mladistvých (ve věku 15 až 18 let), kteří spáchali přestupek, případně provinění
- dětí a mladistvých s opakovanými poruchami chování (krádeže, záškoláctví, útěky z domova, šikana, agresivita, toxikomanie, alkoholismus, prostituce a další.)

Oblast působnosti:
Děčín 11 - Horní Žleb, Děčín 13 - Loubí, Děčín 14 - Dolní Žleb, Děčín 15 - Prostřední Žleb, Děčín 16 - Přípeř, Děčín 4, Benešov n. Pl., Františkov n. Pl., Heřmanov, Malá Veleň, Merboltice, Valkeřice, Verneřice
Kontaktovat organizaci