Magistrát města Děčín, Mazáčková Lenka, Bc.

Adresa Na Valech, budova A3 Magistrátu města Děčín
E-mail lenka.mazackova@mmdecin.cz
Telefon 412 593 194
Popis Výchovné problémy nezletilých dětí a mladistvých
Trestná činnost nezletilých dětí a mladistvých
Základní informace k životní situaci
Řeší se především problematika:
- nezletilých dětí (ve věku do 15 let), které se dopustily činu jinak trestného
- mladistvých (ve věku 15 až 18 let), kteří spáchali přestupek, případně provinění
- dětí a mladistvých s opakovanými poruchami chování (krádeže, záškoláctví, útěky z domova, šikana, agresivita, toxikomanie, alkoholismus, prostituce a další.)

Oblast působnosti:
Děčín 3, Děčín 9 - Bynov, Dolní Habartice, Horní Habartice, Markvartice, Starý Šachov, Velká Bukovina, Veselé, Jílové, Martiněves, Modrá, Kamenec, Sněžník
Kontaktovat organizaci