Magistrát města Děčín, Syrová Pavla, Bc.

Adresa Na Valech, budova A3 Magistrátu města Děčín
E-mail pavla.syrova@mmdecin.cz
Telefon 412 593 409
Popis Zprostředkování náhradní rodinné péče:

• osvojení
• pěstounská péče
• pěstounská péče na přechodnou dobu
• předpěstounská a předadopční péče
• poručnictví
• cizí péče
Kontaktovat organizaci