Magistrát města Děčín, Šumpichová Lenka, DiS.

Adresa vila Tereza, budova A2 Magistrátu města Děčín
E-mail lenka.sumpichova@mmdecin.cz
Telefon 412 593 227
Popis Úprava poměrů k nezletilým dětem
Nedostatečná péče o děti
Další sociální pomoc dětem a jejich rodičům
Základní informace k životní situaci
Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí především:
• ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
• ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
• působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

Působnost:
Děčín 2, Děčín 7, Děčín 26 - Bechlejovice, Děčín 27 - Březiny, Děčín 28 - Folknáře, Jánská, Jetřichovice, Srbská Kamenice, Huntířov, Oleška
Kontaktovat organizaci