Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje,o.s.

IČO 26593661
Adresa Štefánikova 25
Město Ústí nad Labem
E-mail frydlova@krcentrum.cz
Webové stránky www.krcentrum.cz
Telefon 775 204 056, 775 204 056
Statutární zástupce Danuše Šaferová
Kontaktní osoba ing.Frýdlová
Status organizace občanské sdružení
Popis činnosti Snažíme se klientům umožnit žít co nejběžnějším způsobem ve svém přirozeném rodinném, přívětivém a známém prostředí.Zcela eliminovat nebo oddálit tak nutnost umístění klientů do ústavních zařízení.V úzké spolupráci s rodinou, blízkými, známými nebo dalšími pečovateli, tak vytvořit co nejpříznivější podmínky k důstojnému životu klienta.Naší snahou je snižovat úroveň závislosti klienta na pomoci druhých osob.Bližší informace na www.krcentrum.cz
Cílová skupina osoby se zdravotním postižením
Paragraf dle 108/2006 Sb. 39 – osobní asistence
Kontaktovat organizaci