Magistrát města Děčín, Benešová Jana, Bc.

Adresa vila Tereza, budova A2 Magistrátu města Děčín
E-mail jana.benesova@mmdecin.cz
Telefon 412 593 196
Popis Úprava poměrů k nezletilým dětem
Nedostatečná péče o děti
Další sociální pomoc dětem a jejich rodičům
Základní informace k životní situaci
Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí především:
• ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
• ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
• působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

Působnost:
Děčín 4, Benešov n. Pl., Františkov n. Pl., Heřmanov, Malá Veleň, Merboltice, Valkeřice, Verneřice
Kontaktovat organizaci