Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.

Zkratka Centrum pro NRP
IČO 26999234
Adresa Kréta 158
Město Terezín
E-mail dolezalova@cpnrp.cz
Webové stránky www.cpnrp.cz/uvod
Telefon 771 770 360, 731 557 681
Statutární zástupce Margita Šantavá
Kontaktní osoba Mgr. Marta Doležalová
Status organizace jiné
Popis činnosti Pobočka v Litoměřicích:

Poradna pro náhradní rodinnou péči,

Teplická 3, Litoměřice

Tel: 416 533 554, 731 557 681

Provozní doba: Po-Pá, 8.00 – 15.30Pobočka v Ústí nad Labem:

Poradna pro náhradní rodinnou péči,

V Jirchářích 60/6, Ústí nad Labem

Tel: 771 770 330, 771 770 340, 771 770 360

Provozní doba:

Po a St, 8.00-15.30

Út, Čt, Pá – práce v terénu


Posláním organizace je dlouhodobá pomoc a podpora:

- náhradních rodin (pěstounů, osvojitelů, poručníků)- dětí vyrůstajících v NRP

- širšího příbuzenstva a okolí náhradních rodin

- zájemců o všechny typy NRPSlužby, které nabízíme pěstounským rodinám:

- máme pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a jako pověřená osoba jsme oprávněni uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče. Nabízíme možnost uzavřít tuto dohodu s naší organizací a to v souladu s právy a povinnostmi, které pro pěstouny vyplývají ze zákona.

- připravujeme odborné vzdělávací semináře pro pěstouny- zprostředkováváme respitní péči

- zajišťujeme pomoc s krátkodobou osobní péči o svěřené dítě

- nabízíme pomoc a podporu při udržování kontaktu dítěte s osobami dítěti blízkými

- zajišťujeme asistovaný kontakt dítěte s jeho biologickou rodinou

- zprostředkováváme odborné poradenství

- nabízíme individuální, párovou a rodinnou terapii.

- máme zaregistrovanou sociálně-aktivizační službu pro rodiny s dětmi.
Posláním sociální služby je podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a tuto situaci nedokážou účinně řešit vlastními silami.

Sociální služba vede ke stabilizaci a zkompetentnění rodiny a je prevencí nežádoucích jevů v rodině a selhání náhradní rodinné péče.Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči v Ústeckém kraji, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a chtějí tuto situaci řešit.Za nepříznivou sociální situaci pokládáme takovou situaci, kdy je ohrožena rodina jako celek destabilizací nebo je ohrožen vývoj dítěte a rodiče nebo jiné pečující osoby ji nedokážou účinně řešit vlastními silami (např. ztráta bydlení, sociálně patologické chování dítěte, péče o dítě s postižením apod.)

- realizujeme odborné semináře pro náhradní rodiče, zaměřené na jejich osobnostní a profesní rozvoj, zvyšování výchovných a rodičovských kompetencí

- pořádáme víkendové vzdělávací a relaxační pobyty pro rodiny s dětmi

- nabízíme skupinové setkávání náhradních rodičů s odborníky, poskytujeme prostor pro vzájemné sdílení zkušeností

- zprostředkováváme sociální, právní i psychologické poradenství

- pořádáme víkendové programy pro dospívající děti v NRP zaměřené na posílení sebevědomí, rozvoj sociálních dovedností a komunikačních schopností, které přispívají k jejich osamostatnění a nalezení vlastní hodnoty a cesty

- nabízíme podpůrné aktivity pro děti formou vzdělávání, pracovně výchovných a volnočasových činnostíCo Vám ještě můžeme nabídnout?

- provádíme osvětovou činnost zaměřenou na zvyšování povědomí o smyslu a významu NRP mezi veřejností

- realizujeme přednášky na školách

- pro vzdělávací potřeby rodičů i dětí máme v poradně v Litoměřicích a v Ústí nad Labem k dispozici knihovnu s odbornou literaturou z oblasti rodičovství, výchovy dětí, partnerských vztahů i problematiky NRP

- umožňujeme kontakt s rodinami, které již mají zkušenosti s NRP
Cílová skupina rodiny s dítětem/dětmi
Paragraf dle 108/2006 Sb. 65 – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Kontaktovat organizaci