Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR

Zkratka AVAZ
IČO 14866391
Adresa Dvořákova 1331/20
Město Děčín
E-mail avaz.dc@seznam.cz
Webové stránky www.avaz.wz.cz
Telefon 773 772 683, 775 866 348, 778 407 733
Statutární zástupce Petr Kumstát
Kontaktní osoba Jiří Pýcha
Status organizace jiné
Popis činnosti Sociální poradenství pro osoby v nepříznivé sociální a zdravotní situaci, např. po úraze, nebo při náhlém zhoršení zdravotního stavu.

Půjčování invalidních vozíků a dalších kompenzačních pomůcek, volnočasové aktivity pro lidi s postižením, týdenní rekondiční pobyty, víkendové pobyty se sportovní náplní (kuželky, stolní tenis, atletika, šipky, vzduchovka).

Rehabilitační cvičení, setkávání lidí s postižením, výměna životních zkušeností.

Provozní doba: Pondělí – čtvrtek 8:00 – 16:00, Pátek 8:00 – 15:00
Cílová skupina osoby se zdravotním postižením
Paragraf dle 108/2006 Sb. 37 – odborné sociální poradenství
Kontaktovat organizaci