Centrum Lira, z.ú.

IČO 287 31 191
Adresa Matoušova 406
Město Liberec
E-mail liberec@ranapece.eu
Webové stránky www.ranapece.eu
Telefon 485 109 564
Statutární zástupce PaedDr. Alexandra Bečvářová
Kontaktní osoba Mgr. Lucie Holá
Status organizace jiné
Popis činnosti Středisko poskytuje služby rané péče v celé oblasti působnosti města Děčín.

Služba je poskytována rodinám dětí se zrakovým postižením a rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Služby jsou poskytovány ve věku od narození dítěte do nejvýše 7 let. Služba je poskytována především terénní formou. Jedná se zejména o pravidelné konzultace v rodinách, podporu a provázení rodin v jejich přirozeném prostředí, doprovázení k lékařům a na úřady. V případě potřeby jsou zajištěny konzultace v předškolním zařízení, které dítě navštěvuje. Konzultace probíhají zpravidla jednou měsíčně. V případě potřeby je poskytování služby doplněno také ambulantní formou. V tomto případě probíhají konzultace v prostorách Střediska a jsou zaměřeny na stimulaci zraku, zrakový trénink, funkční vyšetření zraku, podporu pohybového vývoje, screening poruch autistického spektra. Ambulantní formou je také obvykle zajištěno jednání se zájemci o službu. Pro rodiny organizujeme odborné semináře a kluby rodičů, pobytové kurzy a pravidelná setkání. V případě potřeby zajišťujeme možnost konzultace s dalšími odborníky, zapůjčení speciálních pomůcek, hraček a literatury a odebírání interního časopisu.
Cílová skupina rodiny s dítětem/dětmi
Paragraf dle 108/2006 Sb. 54 – raná péče
Kontaktovat organizaci