Indigo Děčín z.s.

IČO 689 752 44
Adresa Míru 152
Město Děčín 32
E-mail yvetta.rychnovska@seznam.cz
Webové stránky www.indigodecin.cz
Telefon 775 914 052
Statutární zástupce Miroslav Grajcar
Kontaktní osoba Yvetta Rychnovská
Popis činnosti Nízkoprahové centrum Kamarád:
Cílem služby je zlepšit kvalitu života dětí a mládeže předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních
rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním
prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována
osobám anonymně.

Služby:
• pomoc s domácími úlohami, příprava na vyučování v následujících dnech
• zájmové, vzdělávací, kulturní a společenské akce
• zábavné hry, soutěže
• výlety a pobytové akce

Cílová skupina:
Děti a mládež z Děčína XXXII . – Boletic nad Labem ve věku od 6 do 26 let bez rozdílu pohlaví a etnika.

Provozní doba:
Po – Pá 14:00 – 17:00 (domácí úlohy Po – Pá 11:30 – 13:00)Předškolní klub MOTÝLEK:
Posláním zařízení je usnadnění zapojení dětí žijících v prostředí sociálního vyloučení do hlavního vzdělávacího proudu prostřednictvím metody Grunnlaget – modelu pojmového vyučování.

Služby:
• celodenní hlídání
• zábavný program - kroužky, vystoupení, výlety

Cílová skupina: děti od 3 do 6 let

Provozní doba: Po – Pá 7:30 – 15:30

Terénní programy
Cílová skupina děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. Nežádoucími jevy, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi
Paragraf dle 108/2006 Sb. 62 – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 69 – terénní programy
Kontaktovat organizaci