Agentura Osmý den, o.p.s.

IČO 26667649
Adresa Pohraniční 20
Město Děčín 1
E-mail zuzana.thurlova@osmyden.cz
Webové stránky www.osmyden.cz/
Telefon 774 775 709, 774 775 010
Statutární zástupce Zuzana Thürlová
Kontaktní osoba Petra Balounová
Status organizace jiné
Popis činnosti Agentura Osmý den, o.p.s. poskytuje lidem dlouhodobě žijícím v pobytových zařízeních a lidem se zdravotním postižením v Ústeckém kraji nezbytně nutnou podporu při získání a udržení si zaměstnání na běžném pracovním trhu - zejména podporu rozvoje potřebných dovedností a podporu vyrovnáním pracovních příležitostí.

Poskytuje také podporu při rozvoji či upevnění dovedností potřebných v běžném každodenním životě.

Registrovaná sociální služba:

Sociální rehabilitace

Služba je určena pro lidi dlouhodobě žijící v pobytových zařízeních, mládež ze speciálních škol a osoby se zdravotním postižením – zejména lidi s mentálním postižením, duševním onemocněním, kombinovaným postižením, ve věku 16 až 64 let, kteří chtějí:

získat a udržet si zaměstnání v běžném pracovním prostředí a jejichž schopnosti nutné pro uplatnění na otevřeném trhu práce jsou z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální podporu poskytovanou před nástupem do práce i po něm.

upevnit či si osvojit dovednosti nezbytné pro každodenní běžný život.

Provozní doba: Středa 8:30 – 15:30 (bez objednání).

V další dny po telefonické domluvě.Služba je poskytována bezplatně.
Cílová skupina osoby se zdravotním postižením
Paragraf dle 108/2006 Sb. 70 – sociální rehabilitace
Kontaktovat organizaci