Jurta o.p.s.

IČO 63778718
Adresa Pěší 9
Město Děčín - Nebočady
E-mail zuzana.thurlova@jurta.cz
Webové stránky www.jurta.cz
Telefon 412 547 600, 774 775 709
Statutární zástupce Ing. David Landsperský, Ph.D.
Kontaktní osoba zuzana Thurlová
Popis činnosti JURTA , o.p.s. poskytuje čtyři registrované sociální služby s různým zaměřením dle potřeb uživatelů:
sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace – pracovní trénink, chráněné bydlení a podpora samostatného
bydlení.

Služby jsou určeny pro lidi dlouhodobě žijící v pobytových zařízeních, mládež ze speciálních škol a osoby se zdravotním postižením – zejména lidi s mentálním postižením, duševním onemocněním, kombinovaným postižením, ve věku 16 až 80 let.

Sociálně terapeutické dílny:
podpora při získání a upevnění pracovních dovedností, při rozvoji sociálních dovedností (např. komunikace s vedoucím dílny a kolegy, týmová spolupráce, zvládání nečekaných situací,
udržení pozornosti, včasný příchod do dílny, hlídání času přestávky, přebírání zodpovědnosti, aj.) a podpora
při upevňování dovedností při péči o vlastní osobu.

Sociální rehabilitace – pracovní trénink:
podpora při posilování osobních kompetencí, schopností
a dovedností uživatelů tak, aby mohli využívat běžné sociální zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského
života.

Chráněné bydlení a Podpora samostatného bydlení:
podpora při získání a upevnění dovedností potřebných pro samostatný život ve vlastní domácnosti, při rozvoji sociálních dovedností (např. komunikace se spolubydlícími, sousedy, zvládání nečekaných situací, přebírání zodpovědnosti, aj.) a podpora při
upevňování dovedností při péči o vlastní osobu a zajištění chodu domácnosti. Posláním služeb je poskytnout
uživatelům podporu, díky které budou žít běžným způsobem života jako jejich vrstevníci.

Služby jsou poskytovány:
• na kontaktním místě v Děčíně Nebočadech a také v terénu (ve městě, na úřadech, v bytě, aj.)
• pondělí – pátek 8:00 – 16:00
• služby bydlení jsou poskytovány dle domluvy a potřeby uživatelů (možná podpora i o víkendu)

Bližší informace o službách, jejich zaměření a podmínkách poskytování služby jsou uvedeny na webových
stránkách organizace www.jurta.cz. Případně kontaktujte prosím vedoucí služeb, která Vám poskytne doplňující informace.
Cílová skupina osoby se zdravotním postižením
Paragraf dle 108/2006 Sb. 43 – podpora samostatného bydlení, 51 – chráněné bydlení, 67 – sociálně terapeutické dílny, 70 – sociální rehabilitace
Kontaktovat organizaci