Magistrát města Děčín, Poustková Kamila, Mgr. Bc.

Adresa Na Valech, budova A3 Magistrátu města Děčín
E-mail kamila.poustkova@mmdecin.cz
Telefon 412 593 309
Popis Výchovné problémy nezletilých dětí a mladistvých
Trestná činnost nezletilých dětí a mladistvých
Základní informace k životní situaci
Řeší se především problematika:
- nezletilých dětí (ve věku do 15 let), které se dopustily činu jinak trestného
- mladistvých (ve věku 15 až 18 let), kteří spáchali přestupek, případně provinění
- dětí a mladistvých s opakovanými poruchami chování (krádeže, záškoláctví, útěky z domova, šikana, agresivita, toxikomanie, alkoholismus, prostituce a další.)

Obvod: Děčín 1, Děčín 29 - Hoštice, Děčín 30 - Velká Veleň, Děčín 31 - Křešice, Děčín 32 - Boletice n.L., Děčín 33 - Nebočady, Děčín 34 - Chlum, Děčín 35 - Lesná, Těchlovice, Česká Kamenice, Kunratice, Kytlice, Děčín 4
Kontaktovat organizaci