Cinka z.s.

IČO 22856838
Adresa Zbrojnická 779/7 (1. patro)
Město Děčín
E-mail os.cinka@seznam.cz
Webové stránky www.cinka-decin.cz
Telefon +420 412 517 924
Statutární zástupce Denisa Kolářová
Kontaktní osoba Denisa Kolářová
Popis činnosti Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je lepšit kvalitu života dětem a mládeži v sociálně vyloučené lokalitě Děčín - Podmokly a jejího blízkého okolí. Předcházet nebo snižovat sociální a zdravotní riziko související se způsobem života, pomoc při řešení nepříznivých situacích, které negativně působí na děti a mládež především nabídkou smysluplných volnočasových aktivit.

Služby: • poradenství, doučování, pomáhání s domácími úkoly • zážitkové akce – příměstské tábory, zábavné hry, soutěže • zájmové, vzdělávací, kulturní a společenské akce

Provozní doba: Po, St, Čt 9:00 – 12:00 13:00 – 16:30 Út, Pá 13:00 – 16:30


Od 1. ledna 2018 realizuje Cinka z.s. dlouhodobý projekt „Cinka terénní programy“, jehož náplní je poskytování pomoci rodinám, které se ocitly v životních nesnázích.
Cílová skupina děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. Nežádoucími jevy, osoby v krizi
Paragraf dle 108/2006 Sb. 62 – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 69 – terénní programy
Kontaktovat organizaci