Křesťanské společenství Jonáš, z.s.

IČO 266 48 661
Adresa Březová 394/60
Město Děčín
E-mail info@ksjonas.cz
Webové stránky www.ksjonas.cz
Telefon 734 330 251
Statutární zástupce Lenka Schmidtová
Status organizace církevní organizace
Popis činnosti Činnost organizace zaměřena na provozování sociální služby v Nízkoprahovém denním centru (ND C) pro osoby bez domova, kde poskytujeme podmínky pro vykonání tělesné očisty, výměny ošacení, zprostředkování stravy a základního sociálního poradenství. Kromě základních činností realizujeme společné
programy pro klienty s tematickým zaměřením.

Cílová skupina:
• osoby bez domova nad 18 let
• zájemci o stravování bez omezení věku

Ostatní aktivity:
• veřejná vývařovna
• kavárna a cukrárna Na schodech

Dostupnost:
MHD č. 2 stanice Kaufland nebo Březová (budova bývalé MŠ)

Provozní doba:
duben – září – pracovní dny
08:00 – 11:30 12:30 – 15:00
říjen – březen – pracovní dny
07:30 – 11:30 12:30 – 15:00
Klesne-li teplota pod minus 5 stupňů, zařízení se otevírá v 7:00.

Pro klienty NDC bezplatně základní sociální poradenství, ranní polévka do 10 hod., ošacení, možnost
osobní hygieny, zprostředkování stravy.
Cílová skupina osoby bez přístřeší
Paragraf dle 108/2006 Sb. 61 – nízkoprahová denní centra
Kontaktovat organizaci