Fokus Labe, z.ú.

IČO 44226586
Adresa Hudečkova 664/1
Město Děčín
E-mail rohacova@fokuslabe.cz
Webové stránky www.fokuslabe.cz
Telefon 603 187 354
Statutární zástupce PhDr. Lenka Krbcová Mašínová
Kontaktní osoba Bc. Lucie Roháčová
Popis činnosti Fokus Labe je nezisková organizace založená v roce 1992. Posláním Fokusu Labe je podporovat lidi se zkušeností
s duševním onemocněním v nalézání nové životní naděje a nových životních pracovních rolí, které podporují člověka s duševním onemocněním na jeho cestě k zotavení.

Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním

Registrované sociální služby – pobočka Děčín:

Odborné sociální poradenství
Cílem služby je nabízet pomoc jak s vyhledáváním informací nezbytných pro vyřešení konkrétního problému,
tak i aktivní podporu během jeho řešení, a to zejména v oblasti sociálně – právní. Služba podporuje uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů při obstarávání běžných záležitostí a zprostředkovává
kontakt s okolím.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Cílem služby je aktivizace klienta a jeho postupné navracení do přiměřeného životního rytmu. Udržování
a rozvoj kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, rozvoj dovedností potřebných pro práci s informacemi
s cílem zvyšování informační gramotnosti klientů, udržování a rozvoj fyzické kondice klientů,
která je často narušena lékovou terapií vedoucí k velké nadváze klienta, nácvik orientace v prostoru a čase, trénink a posilování paměti, nácvik jednání v různých sociálních situacích, rozvoj komunikačních
dovedností s cílem podpořit klienty při vytváření a rozvíjení sociálních vztahů, při osobním rozvoji a organizaci volného času.

Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace je stěžejní službou v integraci osob s duševním onemocněním do většinové společnosti.
Umožňuje vést s uživatelem celkový proces úzdravy. Svými intervencemi vede klienta k samostatnosti,
nezávislosti, soběstačnosti, umožňuje flexibilně reagovat na změny ve zdravotním stavu uživatele
a prostřednictvím svých včasných intervencí přispívá k psychické stabilizaci a předcházení dlouhodobým
hospitalizacím. Služba umožňuje celkové monitorování klientovi situace, což obnáší mimo jiné i dodržování lékové terapie, docházku k odbornému lékaři – psychiatrovi a včasné podchycení příznaků
nemoci.

Provozní doba: Po – Pá: 8.00 – 16.00
Cílová skupina osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním
Paragraf dle 108/2006 Sb. 37 – odborné sociální poradenství, 66 – sociálně aktivizační služby pro seniory se zdravotním postižením, 70 – sociální rehabilitace
Kontaktovat organizaci