Charitní sdružení Děčín

Zkratka CHSD
IČO 26590719
Adresa Zbrojnická 779/7
Město Děčín
E-mail poradna@chsd.cz
Webové stránky www.chsd.cz/
Telefon 412 517 368
Statutární zástupce Bc. Jitka Repešová
Kontaktní osoba Lenka Herichová
Status organizace občanské sdružení
Popis činnosti Služba je určena lidem v těžké životní situaci, kterou nedokážou řešit vlastními silami či ji řešili, ale neúspěšně
a potřebují cizí odbornou pomoc.

Oblasti pomoci:
• sociální pojištění (sociální a zdravotní, nemocenské, důchodové pojištění, podpora
v nezaměstnanosti, atd.)
• státní sociální podpora (přídavky na děti, přídavky na bydlení, porodné, dávky pěstounské péče, atd.)
• sociální pomoc (dávky hmotné nouze - životní, existenční minimum, doplatek na bydlení, atd.)
• finanční krize (půjčky, dluhy, exekuce, rodinný a osobní rozpočet, atd.)
• rodinná krize (rozvod, problém s dětmi, výživné, domácí týrání, jiné problémy zabraňující
harmonickému soužití v rodině, atd.)
• bydlení (výpovědi z bytu, nájemní smlouvy, trvalé bydliště, hlášení pobytu, atd.)
• majetko-právní vztahy (dědictví, pozbývání a nabývání majetku, převod a přechod vlastnických
práv, náhrada škody, atd.)
• právní systém a ochrana (správní řízení, občanské soudní řízení, základní lidská práva, atd.)
• pracovně-právní vztahy (pracovní smlouvy, pracovní výpověď, ztráta zaměstnání, porušování
zákoníku práce, atd.)

Provozní doba:
Po 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Út 08:00 – 12:00 13:00 – 15:30
St 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čt 08:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pá 08:00 – 14:00
Vzhledem k velkému zájmu ze strany občanů o naši službu, prosím, počítejte s tím, že čekací lhůta pro objednání
je zpravidla týden. Proto si, prosím, sjednejte schůzku e-mailem či telefonicky.
Služba je poskytována bezplatně, diskrétně, nestranně a nezávisle.
Cílová skupina osoby v krizi
Paragraf dle 108/2006 Sb. 37 – odborné sociální poradenství, 65 – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Kontaktovat organizaci