Charitní sdružení Děčín

Zkratka CHSD
IČO 26590719
Adresa Zbrojnická 7
Město Děčín
E-mail asist@chsd.cz
Webové stránky www.chsd.cz
Telefon 412 510 660, 773 775 961
Statutární zástupce Bc. Jitka Repešová
Kontaktní osoba Bc.Adriana Andrová, Mgr. Martina Volfová
Popis činnosti Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi se snaží pomoci udržet a rozvinout schopnosti a dovednosti
rodičů v dysfunkčních rodinách a přispět tak k obnově žádoucích funkcí rodiny. Podporujeme
rodiče při jejich vlastní snaze o zlepšení péče o děti a komunikace mezi členy rodiny a úsilí o rozvoj
a seberealizaci. Důraz klademe také na vzdělávání dětí a jejich budoucí profesní orientaci. Poskytujeme
rodinám diskrétní a partnerskou spolupráci na základě sjednaných individuálních plánů.
V rámci doprovázení osob pečujících usilujeme o to, aby osoby pečující měly podmínky pro zvyšování
kvality péče o svěřené dítě, a zároveň, aby děti měly v náhradní rodině zajištěné prostředí pro svůj
co nejlepší vývoj. Hlavním cílem naší podpory je blaho, prospěch a zájem dítěte. Podporu náhradních
rodin realizujeme vytvořením bezpečného důvěryhodného vztahu v rámci dlouhodobé spolupráce mezi
klíčovým pracovníkem a rodinou.

Sociálně aktivizační služby
• poradenství • podpora při výchově dětí • pomoc při jednání s úřady • doprovázení při obchůzkách • podpora
zlepšení finanční situace • pomoc s péčí o domácnost • řešení problémů s bydlením

Doprovázení osob pečujících
• Doprovázení rodin • Odlehčovací služby • Vzdělávání osob pečujících • Zajištění psychologických
a terapeutických služeb • Zajištění kontaktu s biologickou rodinou

Pro oba typy služeb
• pomoc se školní přípravou • krátkodobé hlídání dětí • volnočasové aktivity dětí • výlety pro děti

Cílová skupina:
• Dysfunkční rodiny nebo rodiny v momentální krizové situaci, které nedokážou zajistit přiměřenou péči
o děti nebo dostatek podnětů pro jejich rozvoj a které mají motivaci tuto situaci řešit.
• Rodiny s dětmi svěřenými do náhradní rodinné péče (pěstouni, poručníci)

Provozní doba: Pondělí 8:00 - 12:00, Út, St, Čt 8:00 - 9:00, Pátek 8:00 - 9:00, 13:00-16:00
Mimo tyto hodiny je nutné se předem telefonicky nebo mailem domluvit.
Cílová skupina rodiny s dítětem/dětmi
Paragraf dle 108/2006 Sb. 65 – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Kontaktovat organizaci