Agentura domácí zdravotní péče Anna

IČO 69637539
Adresa Loubí 69
Město Děčín
E-mail adp-anna@seznam.cz
Webové stránky www.domacipeceanna.cz
Telefon 605 770 637
Statutární zástupce JUDr. Hana Kozáková
Kontaktní osoba Bc. Anna Kozáková
Status organizace jiné
Popis činnosti Chcete mít svého blízkého doma u sebe, dnes to není problém. Obraťte se na nás."

Kdo jsme:

- jsme registrovaná domácí zdravotní a sociální služba

- léčíme v domácím prostředí

- jsme veškerá zdravotní a ošetřovatelská péče o klienta v jeho přirozeném domácím prostředí


Pro koho jsme:

- jsme pro všechny věkové kategorie

- naši péči může využít kdokoliv, kdo potřebuje nějaký druh pomoci


Co děláme:

Zdravotní péče

aplikace léků a opiátů (injekčních, per orálních apod.), péče o rány a defekty, péče o kůži (vlhké krytí, suché krytí a veškerá péče o defekty všeho druhu), prevence vzniku dekubitů, rehabilitace (např. po CMP a jiných onemocnění), cévkování, péče o stomie, dohled nad pitným a dietním režimem, neustálá komunikace s lékařem, aktivace klienta apod.

Pečovatelská služba

komplexní ošetřovatelská péče (celková hygiena na lůžku), drobný úklid domácnosti, drobné nákupy dle přání klienta, odvozy autem k lékaři a doprovod, asistence

Pomůcky

kolečková křesla, podložní mísy, infuzní pumpy, injektomaty (lineární dávkovače), elektrická odsávačka apod.


Naši pracovníci

vysoce kvalifikovaný zdravotnický personál, ošetřovatelky, spolupráce se sociálními pracovníky


Financování:

Naše služby jsou hrazeny pojišťovnami:

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna


Nadstandardní služby:

Tyto služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami a hradí je klient sám. Jsou to například: použití některých pomůcek, rozvoz obědů apod.
Cílová skupina osoby se zdravotním postižením, senioři
Paragraf dle 108/2006 Sb. 40 – pečovatelská služba, 44 – odlehčovací služby
Kontaktovat organizaci