Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.

Zkratka CSS Děčín, p. o.
IČO 71235868
Adresa Kamenická 195
Město Děčín
E-mail vedouci2@cssdecin.cz
Webové stránky www.cssdecin.cz
Telefon 603 806 310, 736 758 927
Statutární zástupce PhDr. Jana Skalová
Kontaktní osoba Bc. Jiří Hatlapatka
Status organizace příspěvková organizace
Popis činnosti Domov pro seniory, cílová skupina:
senioři od 65 let věku


Domov se zvláštním režimem, cílová skupina:
senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním - organické duševní poruchy včetně symptomatických (stařecká demence, Alzheimerova demence a ostatní typy demencí a deprese) vyjma osob se závislostí, a to od 65 let věku


Posláním Pečovatelské služby je zajištění pravidelné pomoci, podpory a péče ve spolupráci s rodinou a zároveň minimalizování rizika prohlubování závislosti na poskytované službě. Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází vždy z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů. Při výkonu činnosti je vždy respektována důstojnost uživatele a jeho základní lidská práva.
Cílová skupina: Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou určeny dospělým osobám od 19 let věku.

Okruh osob: senioři, chronicky nemocní, chronicky duševně nemocní a zdravotně postižení
Terénní služby jsou poskytovány v místě bydliště klienta na území města Děčín.

Ceník poskytovaných služeb na www.cssdecin.cz.
Cílová skupina osoby s chronickým onemocněním, senioři
Paragraf dle 108/2006 Sb. 40 – pečovatelská služba, 49 – domovy pro seniory, 50 – domovy se zvláštním režimem
Kontaktovat organizaci