Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.

Zkratka CSS Děčín, p. o.
IČO 71235868
Adresa Řecká 1216/19
Město Děčín
E-mail stalasluzba@cssdecin.cz
Webové stránky www.cssdecin.cz
Telefon 737 703 772
Statutární zástupce PhDr. Jana Skalová
Kontaktní osoba Bc. Vladimíra Andrássy
Status organizace příspěvková organizace
Popis činnosti Posláním Azylového domu pro muže a matky s dětmi je poskytnout ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou, a to po nezbytně nutnou dobu, než překonají svou nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení. Příjemcům služeb poskytujeme poradenství, podporu, pomoc a motivujeme je k návratu do běžné společnosti.Cílová skupina:

Matky s nezletilými dětmi, otcové s nezletilými dětmi, muži a těhotné ženy (ti všichni od 18 let) v nepříznivé sociální situaci spojené zejména se ztrátou bydlení.Cíle služby:

• namotivovat příjemce služeb k řešení své nepříznivé sociální situace

• minimalizovat závislost ubytovaných na sociálních službách

• poskytnout ubytování pouze po nezbytně dlouhou dobu

• sociální stabilizace příjemců služby, sociální prevenceDostupnost:
Budova AD je situována v okrajové části města Děčína – čtvrť Letná. AD je dobře dostupný městskou hromadnou dopravou (linka č. 4).

Provozní doba: Nepřetržitě
Cílová skupina osoby v krizi
Paragraf dle 108/2006 Sb. 57 – azylové domy
Kontaktovat organizaci