Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.

Zkratka CSS Děčín, p. o.
IČO 71235868
Adresa Řecká 1216/19
Město Děčín
E-mail stalasluzba@cssdecin.cz
Webové stránky www.cssdecin.cz
Telefon 412 591 233
Statutární zástupce PhDr. Jana Skalová
Kontaktní osoba Bc. Vladimíra Andrássy
Status organizace příspěvková organizace
Popis činnosti Posláním Noclehárny je poskytnout ambulantní služby mužům bez přístřeší, kteří mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.Cílová skupina:

Noclehárna: Věková struktura 18 let a výše, muži bez přístřeší, kteří mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování, v nepříznivé sociální situaci spojené zejména se ztrátou bydlení.

Noclehárna se nachází v prostorách Azylového domu pro muže a matky s dětmi (Řecká 1216/19, Děčín 6).

Provozní doba:
19:00 – 08:00
Cílová skupina osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Paragraf dle 108/2006 Sb. 63 – noclehárny
Kontaktovat organizaci