Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.

Zkratka CSS Děčín, p. o.
IČO 71235868
Adresa Fügnerova 665/18
Město Děčín
E-mail dcentrum@cssdecin.cz
Webové stránky www.cssdecin.cz
Telefon 734 390 746
Statutární zástupce PhDr. Jana Skalová
Kontaktní osoba Bc. Martin Peč
Status organizace příspěvková organizace
Popis činnosti Děčínské doléčovací centrum je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky. Věnujeme se lidem, kteří jsou závislí na drogách, alkoholu a dále patologickým hráčům. Též se věnujeme blízkým závislých osob. Svou péči zaměřujeme na osvojování si sociálních a psychických dovedností, které přispívají ke znovuvytvoření nebo udržení abstinence a na podporu rodinného systému zatíženého závislým chováním. Děčínské doléčovací centrum poskytuje služby následné péče a odborného sociálního poradenství. Služba následné péče přijímá klienty z celé ČR.

Cílová skupina:

• dospělé osoby závislé na drogách a hazardních hrách, které abstinují minimálně tři měsíce (pobytová forma následné péče)

• dospělé a mladistvé osoby závislé na drogách, alkoholu a hazardních hrách, které abstinují minimálně tři měsíce (ambulantní forma následné péče)

• dospělé a mladistvé osoby experimentující a závislé na drogách, alkoholu, internetu, PC hrách, práci, automatech apod., které se rozhodly abstinovat a změnit svůj dosavadní nevhodný způsob života (odborné sociální poradenství)

• blízcí závislých a experimentujících osob (odborné sociální poradenství)Provozní doba následné péče:

Pobytová forma: nepřetržitě

Ambulantní forma: po, st: 07:00 – 18:00, út, čt, pá: 07:00 – 16:30

Provozní doba odborného sociálního poradenství:

po, st, čt: 13:00 – 15:30 út: 09:00 – 11:30
Cílová skupina osoby v krizi, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Paragraf dle 108/2006 Sb. 64 – služby následné péče
Kontaktovat organizaci