Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.

Zkratka CSS Děčín, p. o.
IČO 71235868
Adresa Teplická 31/45
Město Děčín
E-mail kcentrum@cssdecin.cz
Webové stránky www.cssdecin.cz
Telefon 603 828 225, 736 758 931
Statutární zástupce PhDr. Jana Skalová
Kontaktní osoba Bc. Jiří Sedláček
Status organizace příspěvková organizace
Popis činnosti Posláním Kontaktního centra je minimalizace zdravotních a sociálních rizik tak, aby uživatelé drog neohrožovali sami sebe ani společnost. Cílem je podpora ke změně rizikového chování a její udržení. Dále se Kontaktní centrum věnuje blízkým závislých a experimentujících osob.

Kontaktní centrum poskytuje služby osobám od patnácti let věku.Cílová skupina:

• uživatelé drog (uživatelé, kteří zneužívají nelegální drogy a užívají je pravidelně, zejména nitrožilně, ale také kouřením, šňupáním, nebo polykáním)

•lidé experimentující s drogami (lidé, kteří užívají nelegální drogy občasně, víkendově, nebo nepravidelně)

• rodiče, partneři a blízké osoby uživatelů drog (osoby které mají ve svém blízkém okruhu a to jak rodinném, partnerském nebo přátelském člověka, který s nelegálním drogami experimentuje, nebo je pravidelně užívá Provozní doba: Po – Pá od 9:00 do 17:00 hod.

• výměna injekčního materiálu a výdej dalšího materiálu pro minimalizaci škod způsobených zneužíváním návykových látek, likvidace infekčního materiálu, zdravotní ošetření, asistenční doprovody, individuální poradenství pro uživatele drog, rodiče a další blízké osoby, poskytování informací, zprostředkovávání návazných služeb, pomoc při řešení běžných záležitostí. od 12:00 – do 16:00 hod.

• služby v rámci kontaktní práce (kontaktní místnost, hygiena, minimální potravinová pomoc)Testování na infekční choroby pro uživatele drog

Po 12:00 – 16:00 St 12:00 – 16:00Služby jsou poskytovány bezplatně a anonymně.
Cílová skupina osoby v krizi, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Paragraf dle 108/2006 Sb. 59 – kontaktní centra
Kontaktovat organizaci