Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.

Zkratka CSS Děčín, p. o.
IČO 71235868
Adresa Pohraniční, Hrnčířská, Přemyslova, Příbramská - Děčín
Město Děčín
E-mail kremlikova@cssdecin.cz
Webové stránky www.cssdecin.cz
Telefon 732 530 706, 736 758 932
Statutární zástupce PhDr. Jana Skalová
Kontaktní osoba Bc. Lucie Kremlíková, Mgr. Nikola Chmelíková
Status organizace příspěvková organizace
Popis činnosti Chráněné bydlení umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením z Ústeckého kraje žít v běžné domácnosti v městské zástavbě v Děčíně, kde jim vytváříme podmínky pro uplatnění a rozvoj jejich dovedností potřebných pro život. Byty s maximálně 4 klienty, 2 bezbariérové byty, byt pro partnerský pár, všechny dostupné MHD.

Nepřetržitá provozní doba.

Cílová skupina: Osoby s mentálním postižením z Ústeckého kraje

Kapacita: 27 lůžek

Ceník na www.cssdecin.cz
Cílová skupina osoby se zdravotním postižením
Paragraf dle 108/2006 Sb. 51 – chráněné bydlení
Kontaktovat organizaci